Regulamin rezerwacji

REGULAMIN REZERWACJI W OBIEKCIE Villa Veell

I. Proces Rezerwacji poprzez system rezerwacyjny odbywa się w następujący sposób:
1. Klient zapoznaje się z ofertą pokoi i ich ceną, która przedstawiona jest w cenniku.
2. Po wyborze Oferty Klient przechodzi do kolejnego kroku – formularza, w którym wypełnia swoje dane osobowe, planowany termin pobytu oraz swoje uwagi dotyczące rezerwacji.
3. Klient po wypełnieniu i wysłaniu formularza otrzyma e-mailem potwierdzenie dostępności terminu lub anulację związaną z brakiem dostępności, oraz informacje o sposobie wpłaty zadatku. Klient może wpłacić zadatek elektronicznym przelewem bankowym lub standardowym przelewem bankowym. Rezerwacja będzie potwierdzona w momencie wpłaty zadatku. Po wpłacie zadatku Klient otrzyma e-maila potwierdzającego rezerwację, który należy przedstawić w recepcji hotelu celem pełnego rozliczenia.
II. Opłaty oraz Anulacja Rezerwacji
1. Klient wpłaca wyliczony zadatek, pozostałą część dopłaca gotówką w dniu przyjazdu do Obiektu. 2. W przypadku Anulacji Rezerwacji, zadatek pozostaje w Obiekcie. Anulacje wiążą się z utratą pełnej kwoty wpłaconego Zadatku.

3. W przypadku anulacji pobytu poniżej 7 dni przed jego rozpoczęciem, a także w przypadku nie pojawienia się Gościa w Obiekcie, Obiekt ma prawo obciążyć Gościa równowartością 100% wartości pobytu.

III. Ustalenia Końcowe
1. Klient jest odpowiedzialny za prawidłowe wypełnienie danych w formularzu rezerwacyjnym. Obiekt nie bierze odpowiedzialności za nieprawidłowy wybór terminu przyjazdu lub wyjazdu lub błędne wypełnienie formularza danych przez Klienta.

IV. Dane Osobowe
1. W trakcie dokonywania Rezerwacji w panelu rezerwacyjnym Hotelu, Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie danych Obiektu. Dane te będą wykorzystywane w celu umożliwienia przeprowadzenia pełnego procesu Rezerwacji zgodnie z przepisami umowy z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych.
2. Zgodnie z obowiązkami wynikającymi z rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) administratorem danych osobowych Klienta jest Obiekt.
3. Odbiorcami danych osobowych Klienta będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
4. Obiekt i podmioty przetwarzające dane zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji i danych osobowych uzyskanych w celu świadczenia Usługi Rezerwacji.
5. Klient posiada prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji Usługi Rezerwacji. 

V. Akceptacja Regulaminu
Zaznaczenie opcji „Zapoznałem się z Regulaminem” oznacza, iż Klient rozumie i wyraża zgodę na warunki w niej umieszczone. Brak akceptacji Regulaminu spowoduje brak możliwości Rezerwacji.

VI. Reklamacje

Goście mają prawo do składania reklamacji w przypadku zauważenia uchybień w jakości świadczenia usług. Wszelkie reklamacje przyjmuje Recepcja obiektu. Reklamacja powinna być złożona niezwłocznie po zauważeniu uchybień w standardzie świadczonych usług. Reklamacje są rozpatrywane w terminie do 14 dni.

VII. Dane firmy zarządzającej obiektem:

Firma Usługowo-Handlowa Krzysztof Teklak

ul. Nagietkowa 33

42-224 Częstochowa

NIP: 573-108-28-77

 

Rezerwacja pobytu

RezerwacjaDane osobowe

+ Faktura VAT

Informacje dla recepcji